POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 

 

NOTIFICARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

(CLIENTI)

    SC DESERTA SRL avand sediul social in Sibiu, judetul Sibiu, Șoseaua Alba Iulia, nr. 150, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 32/1576/2003, Cod de inregistrare fiscala (C.I.F) RO 15975020, reprezentata prin ADMINISTRATOR, dl. CIOCA ADRIAN, colecteaza si prelucreaza date personale, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) privind protectia datelor (2016/679).

    SCOPUL SI REGULILE PRELUCRARII DATELOR

    Datele cu caracter personal prelucrate sunt: nume/ prenume; adresa email; nr telefon; adresa de livrare,cont, IP-ul public al utilizatorului, tipul de browser, tip sistem de operare, cookies

    Persoana vizată este: persoană fizică ale cărei date personale aratate mai sus sunt obiect al prelucrării si care poate fi reprezentantul clientului sau orice alte persoane fizice din cadrul organizației clientului ale caror date personale sunt furnizate de client subscrisei.

    Aceste date sunt prelucrate in scopuri determinate de activitatea societatii SC DESERTA SRL(comert cu materii prime/produse finite/ echipamente pentru industria alimentare/ echipamente si ustensile pentru filtrarea apei/ expresoare cafea).

Datele cu caracter personalScopul prelucrariiTemeiul prelucrariiDestinatarii datelor prelucrate
Nume/ Prenume; Adresa; email; Nr telefon; Adresa de livrare, ContIn vederea incheierii si executarii conventiilor de vanzare-cumparare a produselor/ prestare de servicii de catre societatea noastra, inclusiv demersuri precontractuale, creare cont client; livrare si facturare produse/ servicii; plataContractDepartamentul vanzari / facturare / Curieri; Conducere; Banca; Alte firme din grup
In vederea indeplinirii unei obligatii legale a subscriseiLegalDepartamentul contabilitate/ Autoritati/ Auditori
Implementarea politicilor comerciale; promovarea unor actiuni de natura judiciara; auditarea situatiilor financiare, masuri de protectie site-ului, alte scopuri subsumate obiectului de activitate al companieiInteres legitimDepartament marketing/ digitalizare – tehnologie si transformare; avocat; executor; auditori; furnizori mentenanta site/ dezvoltare site;
Informarea in legatura cu produsele/ serviciile actuale/noi/ comunicari comerciale personalizate; acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite; promovarea activitatii subscrisei in mediul online/ media scrisa; participarea la targuri/ seminariiConsimtamant (aveti oricand posibilitatea sa va retrageti consimtamantul in baza unei notificari trimise catre subscrisa)Departament marketing / digitalizare-tehnologie si transformare; Conducere
IP-ul public al utilizatorului, Tipul de browser, Tip sistem de operareAranjare pagina personalizatInteres legitimDepartament IT
CookiesPrelucrare automata a datelorClauze standard contractuale – Google/ Facebook US-EU data privacyGoogle/ Facebook

    Societatea declara ca nu va opera decat cu acele date ce sunt necesare pentru acest atingerea acestui scop specific al prelucrarii si sunt prelucrate doar pe perioada de derulare a contractelor, respectiv pana la expirarea tuturor obligatiilor contractuale, dupa care se arhiveaza pe durata termenului general de prescriptie.

     Datele sunt obtinute direct de la dumneavostra – partenerii contractuali si sunt prelucrate atat fizic cat si electronic.

    Prelucrarea datelor in alte scopuri decat cele aratate mai sus se va face numai cu consimtamantul dumneavostra. Societatea mentine masurile de securitate fizice, tehnice si organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva distrugerii, pierderii, modificarii, dezvaluirii, restrictionarii sau accesarii accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt procesate.

    Persoanele care lucreaza in numele SC DESERTA SRL date cu caracter personal au prevazute in contractul de munca/ fisa postului clauze de confidentialitate si prelucreaza datele in conformitate cu procedurile interne privind prelucrarea datelor.

  TRANSFERAREA DATELOR

    Societatea va transfera datele cu caracter personal in afara Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European.

    Temeiul legal al transferului este Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor sau, daca firma nu este înregistrată în acesta, Clauzele Contractuale Standard Google/ Facebook .

    Societatea va exercita o diligenta adecvata in selectarea furnizorilor terti de servicii si va solicita ca acesti furnizori sa mentina masurile de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru a va proteja datele personale si pentru a le procesa in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

    DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

    Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale:

  • dreptul de acces la datele personale care vă privesc;
  • dreptul de rectificare a datelor când sunt inexacte sau incomplete;
  • dreptul la ștergerea datelor în anumite circumstanțe de ex când nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus
  • dreptul de restricționare a prelucrării în anumite circumstanțe de ex când contestați exactitatea datelor, pe perioada care ne permite verificarea exactității acelor date;
  • dreptul de a vă opune prelucrării în anumite circumstanțe atunci când are în vedere un interes public sau un interes legitim al operatorului;
  • dreptul de a vă retrage consimțamântul pentru prelucrarea datelor la care ați consimțit anterior;
  • dreptul de a fi notificat, în caz de încalcări privind securitatea datelor, de către operator;
  • dreptul la portabilitatea datelor în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră.

    Totodata aveti dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii de Supraveghere).

    Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul societatii din Sibiu, judetul Sibiu, soseaua Alba Iulia nr. 150, sau la Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal – dna avocat Simona Jeflea – pe adresa de email: dpo@expertarom.com.